Řešení


Při tvorbě zakázkového software se zaměřujeme jednak na dokonalé splnění požadavků zákazníka a rovněž na splnění všech současných IT a bezpečnostních standardů. Jedná se především o dvě hlavní oblasti vývoje:

Vývoj zcela nových aplikací

  • V takovém případě vycházíme buď z předběžné analýzy zákazníka nebo naší vlastní analýzy.
  • Zákazníkovi doporučíme prostředí, ve kterém by bylo vhodné řešení realizovat.
  • Vývoj probíhá v několika krocích, které jsou vždy konzultovány se zákazníkem na bázi pravidelncýh jednání nebo telekonferencí.
  • Beta verze, stejně jako konečná verze podléhají našemu důkladnému testování a koncovému testování ze strany zákazníka.
  • Na vytvořené řešení poskytujeme garanci, která záhy přechází do podoby smlouvy o údržbě řešení.
  • Údržba je poskytovaná v rozsahu a rychlosti odezvy, požadované zákazníkem.

Převod původních aplikací do nového prostředí

  • Stává se, že je nutné do nového prostředí převést existující aplikaci nebo informační systém, která již v původním prostředí nespňuje náročné kritéria zákazníka.
  • Velmi často jsou u zákazníka šikovní zaměstnanci, kteří si vytvořili aplikaci v MS Accessu nebo Excelu pro své oddělení a je žádoucí převést tuto aplikaci na platformu, kde by byla lépe administrovatelná IT oddělením.
  • V takovém případě je situace s analýzou poněkud jednodušší, jelikož postačí analyzovat původní aplikaci.
  • Vlastní vývoj probíhá podobně jako v případě popsaném v předchozím bodě.

V brzké době rozšíříme oblast řešení o konkrétní postupy používané při tvorbě aplikací a příklady našich řešení.